Wie zijn we

Welkom op de website van Baptistengemeente 'DE Ontmoeting'. We zijn een geloofsgemeenschap inmiddels meer 50 jaar gevestigd in de wijk de Baandert in Sittard. We zijn een regionale kerk met oog voor de buurt en de wijk waarin we zijn geplaatst. Wil je meer weten over onze achtergrond dan tref je hieronder een korte geschiedenis van het baptisme: (meer…)
Meer lezen

In het alledaagse worden ons enorme rijkdommen aangereikt!

In deze weken richten we ons weer tot het paasfeest. Of bezinnen we ons in deze lijdenstijd tot wat het lijden van de Here Jezus voor ons betekent. Voor de een betekent dat een echt vasten met een intens voorbereiden en voor de ander is het niet anders dan anders en wordt het leven geleefd alsof het de gewoonste zaak is. En ogenschijnlijk is het verhaal van de paasmaaltijd en ...
Meer lezen

Genezing van een verlamde

Genezing van een verlamde “1 Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar de tempel voor het namiddaggebed. 2 Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht; hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. 3 Toen hij zag dat Petrus en Joh...
Meer lezen

Gebeden

Het gebed is onze manier van communiceren met God. Het bekendste gebed is 'het Onze Vader'. Dat wordt met enige regelmaat gebeden. In onze samenkomsten vindt ook een andere vorm van gebed plaats in de vorm van aanbidding. Dat kan liederen of het opodragen van een gedicht. Zo zijn er vele manieren om ons te richten naar God.
Meer lezen

Maaltijd

Tijdens de maaltijd brak Jezus het brood. Het breken van het brood wijst op het fundament van ons geloven. Het is een instelling die Jezus aan Zijn discipelen ons heeft gegeven toen Hij het brood en de beker deelde en verwees naar het kruis. Verlossing, niet van de Romeinen of een andere overheerser, maar van schuld. En nu de schuld vereffend is, hebben we in Christus rechtstre...
Meer lezen

Gemeenschap

Met elkaar vormen we een gemeenschap. Zo heeft de Here God het ook bedoeld, dat we ook aan elkaar gegeven zijn. De apostel Paulus  omschrijft het functioneren van de gemeenschap als één lichaam. Alle delen van het lichaam zijn op zichzelf niets, maar tezamen vormen ze een levend organisme dat tot veel goeds in staat is.
Meer lezen

Leer

De leer vinden we terug in de woorden van Jezus en in alles wat de apostelen hebben opgeschreven, waarvan we het meeste terug kunnen vinden in onze Bijbel. Volharden bij de leer betekent een dusdanig bestuderen van het Woord dat je erdoor wordt gevormd en het je leven bepaalt.
Meer lezen