Corona

Op 23 augustus starten we met een proefdienst! Als je de samenkomst wilt bijwonen verzoeken we je je zelf aan te melden. Dat kan op: bg-deontmoeting@kpnmail.nl Om samen te kunnen komen dienen we ons te houden aan een aantal richtlijnen en afspraken. Deze hebben we verwoord in een gebruiksplan: Klik hier voor het gebruiksplan