Open inloop

Elke dinsdag van 16:00-19:00u kun je samen met anderen eten. Elke woensdagmiddag van 14:00-16:30u zijn we open en is er de gelegenheid om anderen te ontmoeten, om Jeu de boules te spelen, of zo maar even wat gezelligheid te proeven met lekker kopje koffie/thee.
Meer lezen

Toewijding, vraagt radicale keuzes!

De bonte avond was een groot succes. De jongelui van Soul, maar ook ikzelf hadden geen idee wat we er van konden verwachten. De wat oudere gemeenteleden waren er wel gerust op, want in het verleden waren er ook al bonte avonden en dat was altijd een feest. En inderdaad ook nu werd het een mooi feest. In de voorbereiding werd al volop genoten en sommigen spraken toen al over vol...
Meer lezen

Wat is er met kerst mis?

Wat is er met kerst mis? In ons katholieke Zuiden wordt ons met Kerst ‘een zalig kerstfeest’ of ‘zalig kerstmis’ gewenst. In meer protestants georiënteerde gebieden spreekt men van een gezegende kerst of gezegende kerstdagen. Ook de termen ‘een vrolijk kerstfeest’ of ‘prettige feestdagen’ worden gebezigd. Zelf heb ik best wel wat moeite met al deze verschillende bewoordingen o...
Meer lezen

In het alledaagse worden ons enorme rijkdommen aangereikt!

In deze weken richten we ons weer tot het paasfeest. Of bezinnen we ons in deze lijdenstijd tot wat het lijden van de Here Jezus voor ons betekent. Voor de een betekent dat een echt vasten met een intens voorbereiden en voor de ander is het niet anders dan anders en wordt het leven geleefd alsof het de gewoonste zaak is. En ogenschijnlijk is het verhaal van de paasmaaltijd en ...
Meer lezen

Genezing van een verlamde

Genezing van een verlamde “1 Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar de tempel voor het namiddaggebed. 2 Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht; hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. 3 Toen hij zag dat Petrus en Joh...
Meer lezen