Een opmerkzaam hart

In 1 Kon.3:9-12 bidt Salomo om een opmerkzaam hart. God geeft hem een wijs en verstandig hart, om goed en kwaad van elkaar te kunnen onderscheiden. Het boek Spreuken leert ons dat ontzag hebben voor God het fundament is van levenswijsheid. Bij het hebben van ontzag voor de Heer, is het begin van wijsheid en inzicht. Het kleurt de manier waarop je met je naaste en jezelf omgaat. Wijsheid is een bekwaamheid om goed te reageren, om de juiste beslissingen te nemen. In het leven van alledag hebben wij deze wijsheid nodig. Verstandig taalgebruik komt voort uit een zuiver innerlijk. Een wijs hart spreekt verstandige woorden die overtuigend en effectief zijn. Het zullen aangename woorden zijn, want lieflijke woorden zijn een honingraat (Spr. 16:24). Evenals honing zijn deze woorden heilzaam voor de ziel. Het geeft de mens een nieuwe vitaliteit en hebben juiste woorden op de juiste tijd een heilzame uitwerking op andere mensen. Een woord op het juiste moment gesproken is als gouden appels in zilveren schalen (Spr. 25:11), geeft een juiste communicatie aan. Goud en zilver zijn van waarde, dus ligt er ook waarde in woorden, mits op juiste manier en tijd gesproken. Er is eigenlijk maar één mens die altijd op de juiste manier communiceert en dat is Jezus. Hij spreekt woorden van puur goud, volmaakte woorden. Alle wijsheid en alle kennis zijn te vinden in Christus (Kol. 2:3). ‘Verborgen’ omdat wijsheid niet buiten Christus te vinden is. Dus alleen toegankelijk voor wie met Hem verbonden zijn. ‘Kennis’ is het inzien en begrijpen van bepaalde waarheden, ‘wijsheid’ is het kunnen toepassen van deze kennis. Wijsheid is dus een levenshouding die gericht is op God die centraal staat in je leven. Wie een wijs hart heeft, weet wanneer te spreken en tegen wie met goed gekozen woorden. Woorden die begrijpelijk zijn, nuttig en tot opbouw van de ander. Ze zullen vertroostend en bemoedigend zijn. Het zijn woorden waar God graag naar luistert. Wie lieflijke woorden spreekt kent Gods Woord en is gericht op het brengen tot welzijn, bemoediging en herstel. Lieflijke woorden zijn geen zoetsappige woorden, maar opbeurende tot opbouw, vermaning en vertroosting.

Gebed

Lieve Vader, geef dat ons hart zich opent voor Uw Woord en het te leven. Dat het ons verlangen zal zijn om integer te leven. Niet wijs te zijn in eigen ogen, maar ondergedompeld te zijn in Uw Woord en waarheid. Laat Uw Woord diep in ons wonen, zodat ons denken, voelen en onze overtuigingen erdoor veranderen. Maak ons wijs met woorden Heer. Laten onze woorden liefdevol, zacht en eerlijk zijn, opdat ze leven brengen in Uw liefde en wijsheid.

Bijbelteksten

1 Kon. 3:10-12; Spr. 1:7; 9:10; 24:13; Ps. 19: 10-12;15; 119:103; Kol. 2:3; 1 Tes.5:12-22; 1 Petr.4:11.

Door Edith Talane, Sittard 2020