Als God de Schepper is van alles …..

Als God de Schepper is van alles, dan heeft Hij ook muziek geschapen. Dus zingen, muziek maken of ernaar luisteren, is bij de schepping van de mens ingelegd. In Ps. 96:1 staat ‘zing een nieuw lied voor de Heer’. Deze psalm is geschreven in de gebiedende wijs: zing, zing, prijs en verkondig. God hoort in ons leven het middelpunt te zijn. Echter, God is zo oneigen geworden heden ten dage, dat Hij uit het midden verdwenen is. God geeft ons, gelovigen, opdracht om te zingen. Hij is een God die komt, die met ons is. God die er voor je is als je zwak bent, lege handen hebt. Door Hem te erkennen als jouw God, vult Hij je handen, vult je mond als je honger hebt. Ook geeft Hij jou een loflied in je hart en op je lippen, want zingen is verkondigen. Kennelijk hebben wij deze oproep nodig om God te prijzen. Verkondiging en aanbidding hoort plaats te vinden te midden van alle volken. Ons zingen hoort overtuigend te zijn en dynamisch. Alleen een hart dat overloopt van vreugde wil dit delen met anderen. Aanbidding stuurt ons de wereld in om te dienen en lief te hebben. Als mensen tot geloof komen, krijgen ze de behoefte om te lofzingen (Ps. 106:12). Maar waarom God prijzen? Als je voor God zingt, geniet Hij daarvan. Beperk je lofzang dan ook niet alleen tot de samenkomst, maar neem het mee de week in en op alle plaatsen waar je bent/komt. De wereld maakt een crisis door en wij mogen Gods Woord in een nieuw lied laten klinken, opdat onze Heer regeert. De Bijbel leert ons dat muziek en zang er zijn om God te loven, erkennen, verkondigen en te danken met ons hart, ziel en mond. In de Psalmen klinkt er geregeld een oproep om een lied voor God te zingen. Woorden en muziek versterken elkaar, ze brengen hoofd en hart samen van diepe wanhoop tot een uitbundigheid van vreugde. Een goed lied gaat leven in je ziel en beïnvloedt je denken en gevoel. Er zijn liederen om elkaar op te bouwen (1 Kor. 14:26). Liederen om de Heer te prijzen (Ef. 5:19) en liederen die ons onderwijzen (Kol. 3:16). Maar wanneer zingen we een nieuw lied? Een nieuw lied wijst naar Gods verlossingswerk. Als God iets nieuws heeft gedaan. Naar Zijn plan zal Hij alle dingen nieuw maken. Een nieuwe hemel en aarde. Zo mogen we in nieuwe liederen steeds weer getuigen van deze waarheid, van Gods plan in verleden, heden en toekomst. Het gaat om God en Zijn verhaal, Zijn plan met de wereld, waarvoor Hij ons uitnodigt om er deel van te zijn. Het eeuwige van een goed nieuw lied wordt nooit oud. Het nieuwe lied dat eeuwig blijft klinken.

Gebed

Lieve Vader, Uw Woord roept ons op een nieuw lied te zingen als reactie dat U ons nieuw hebt gemaakt. Heer, help ons te toetsen dat we zingen vanuit een gelovig opnieuw geboren hart. Dat we een nieuw lied voor U mogen zingen, niet uit zelfgenoegzaamheid maar uit het werkelijk loven en prijzen van U.

 

Bijbelteksten

Ps. 33:3; 40:3; 96:1; 98:1; 144:9; 149:1; Amos 5:23-24; 1 Cor.14: 15-16; Ef. 5:18-19; Openb. 14:3.

Door Edith Talane, Sittard 2020