Stilheid en vertrouwen

Stilheid en vertrouwen daar gaat Ps. 62 over. Ondanks grote moeite en strijd, spreekt David zijn vertrouwen in God uit. God is zijn rots, heil en bevrijder. De ziel van David is tot zwijgen gebracht, wat betekent dat hij innerlijke rust heeft gevonden. Dit in tegenstelling tot Ps. 42, waarin David juist zijn onrust uitspreekt, daar hij het gevoel heeft door God verlaten te zijn. David kan nu over rust spreken, omdat hij met God omgaat. Hij ervaart Gods nabijheid en zal daardoor niet wankelen. David zit middenin een strijd en maant zichzelf tot rust en kalmte. Hij heeft geleerd om tegen zijn ziel te zeggen: om te overleven heb ik maar één ding nodig: alleen God!. Dit lukt omdat zijn hoop op God is, zijn rots, redding en burcht. Davids vertrouwen in God groeit, want er staat in vs. 3 ‘niet al te zeer’ en in vs. 7 ‘ik zal niet’. God is zijn heil en sterke rots, zijn schuilplaats. David wil over God getuigen. Hij deelt zijn ervaringen met God met anderen. Hij roept hen op ook op God te gaan vertrouwen. Immers, bij God mag alles neergelegd worden en harten uitgestort. Het is beter je hoop te vestigen op God dan op mensen. God is genadig en trouw. Dit in tegenstelling hoe de mensheid zich gedraagt, waar het ‘ik’ groot is en veel oneerlijkheid. In Ps. 62 is stilte de kern. Een innerlijke rust te midden van onrust en onzekerheid. David roept op niet te kijken naar de wereld, want ware kracht is alleen bij God te vinden. Door deze zekerheid mogen ook wij innerlijke rust ervaren. Hoe vinden wij rust bij God? Zeker niet door te handelen in eigen kracht. Rust vinden bij God gebeurt door veelvuldig met Hem om te gaan. Hoe vaak u ook struikelt, weet dat God nabij is. Dit geeft rust en moed om door te gaan. Paulus zegt door omgang met Jezus, mogen wij veel van Hem leren en vanuit Hem gaan leven. Al onze hoop en verwachting mag op Hem gebouwd worden, geleid door Zijn Geest. Daarom kunnen zowel David als Paulus vol goed moed zijn. Ook Jona blijft trouw aan Zijn God en zegt dat het heil van God is.  Wij mogen ook onze kracht in God vinden. Hij weet immers alles en Hij staat naast ons, de mens die álles van Hem verwacht. Zeker, mijn ziel is stil voor God. De sleutel, want bij Hem is onvoorwaardelijke geborgenheid. Genoeg hebben aan God alleen. Een stille overgave aan God, die altijd groter is dan ‘ik’. Niet voelen, maar wéten dat God de Redder is. God gaan leren kennen door Lectio: door aandachtig Zijn Woord te lezen. Oratio: zoek het aangezicht van God en bidt. Verlang naar Zijn aanwezigheid. Silentio: wees stil voor het aangezicht van God om Zijn stem in de stilte te horen. Paulus leert ons in niets bezorgd te wezen, maar bidt tot de Heer die vrede geeft. De sleutel tot het vinden van die vrede is wachten op God alleen. Blijf bereidwillig om te wachten in stilte, zoals David zich stil tot zijn God keert en mét Hem de stilte ingaat. Het gaat om Zijn kracht vanuit de stilte! Rust, mijn ziel bij God alleen. Blijf álles van Hem verwachten.

Gebed

Werkelijk stil worden voor U Here God, is niet meer naar onszelf kijken, maar alleen nog maar naar U. Wachten, want U heeft ons iets te vertellen. Stil zijn voor Uw aangezicht, zodat U Uw woorden kunt spreken. Wij mogen naar U luisteren met heel onze aandacht. Wij mogen Uw wil inademen en tot gehoorzaamheid bereid, want wij vinden kracht in U. Spreek Heer, Uw knecht hoort. Amen.

Bijbelteksten

1 Sam.3:10; Ps.27:8; Ps.42:6; 10a; Ps.62; Ps.103:13; Ps.119:72; Jona 2:9; 2 Cor.5:6-8; Fil.4:8-13; 4:6; 2 Tes.2:13; 1 Petr.5:7

Lied: opwekking 717 Stil mijn ziel wees stil… of

https://www.youtube.com/watch?v=VRWKILF6T6Y

Door Edith Talane, Sittard 2020