Samenkomsten

Zondagse samenkomst

Iedere zondag is er een samenkomst in ons gebouw aan de Hemelsleij 98. De samenkomst duurt van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur. 2 maal in de maand is er aansluitend gelegenheid om koffie of thee te drinken en nog wat na te praten en met elkaar kennis te maken. Tijdens de samenkomst worden 2 collectes gehouden. In de samenkomst wordt bekend gemaakt waar voor wordt gecollecteerd.

Het doel van onze zondagse samenkomst is in de eerste plaats om onze God te eren door middel van zang, aanbidding, lofprijzing en gebeden. Ook wordt in deze samenkomst het Woord van God op eigentijdse wijze verkondigd. Het doel hiervan is dat gelovigen worden aangespoord, opgebouwd en gevormd tot discipelen en zij vanuit de Bijbel praktische handvatten krijgen voor het leren leven in navolging van Jezus Christus en zo hun levens tot instrumenten te maken voor de Levende God.
Elke eerste zondag van de maand vieren we het Heilig Avondmaal. Het eten van het Brood en het drinken van de wijn is door Jezus zelf als nagedachtenis van Zijn lijden en sterven en Zijn opstanding aan ons gegeven en samen uit te kijken naar de wederkomst. Aan het Avondmaal kan een ieder deelnemen die weet een kind van God te zijn. Als u gast bent in onze samenkomst vragen stellen we op prijs als u zich voor de viering even voorstelt.