Leer

De leer vinden we terug in de woorden van Jezus en in alles wat de apostelen hebben opgeschreven, waarvan we het meeste terug kunnen vinden in onze Bijbel. Volharden bij de leer betekent een dusdanig bestuderen van het Woord dat je erdoor wordt gevormd en het je leven bepaalt.