Gemeenschap

Met elkaar vormen we een gemeenschap. Zo heeft de Here God het ook bedoeld, dat we ook aan elkaar gegeven zijn. De apostel Paulus  omschrijft het functioneren van de gemeenschap als één lichaam. Alle delen van het lichaam zijn op zichzelf niets, maar tezamen vormen ze een levend organisme dat tot veel goeds in staat is.