Maaltijd

Tijdens de maaltijd brak Jezus het brood. Het breken van het brood wijst op het fundament van ons geloven. Het is een instelling die Jezus aan Zijn discipelen ons heeft gegeven toen Hij het brood en de beker deelde en verwees naar het kruis. Verlossing, niet van de Romeinen of een andere overheerser, maar van schuld. En nu de schuld vereffend is, hebben we in Christus rechtstreeks toegang tot de Here God.