Na de vakantie groeten: De taak vervullen die je is toevertrouwd!

Kolossenzen 4: 17 “En zeg tegen Archippus: ‘Let erop dat u de taak die u van de Heer hebt ontvangen, ook vervult.’ 18 Een eigenhandig geschreven groet van mij, Paulus. Denk aan mijn boeien! Genade zij met u!”

In juni namen we afscheid van onze oudste zuster in de gemeente Marietje Oosterloo. Ze heette eigenlijk Marie Olga maar iedereen kende haar als Marietje. Hoewel de ze laatste jaren steeds kwetsbaarder werd kenden we haar toch vooral als een krasse, zelfstandige vrouw. Lange tijd kwam ze met haar auto naar de kerk en toen dat niet meer zo lukte, nodigde ze mensen bij haar thuis uit. Dat zo werd tot een soort huisgemeente/kring. Ze mocht de gezegende leeftijd van 93 bereiken en woonde bijna haar hele leven in het ouderlijke huis en had de wereld letterlijk voor haar voordeur zien veranderen. De opkomst en afbouw van de mijnen bijv. Ze schuwde het avontuur ook niet en ondernam menige gewaagde reizen in haar leven o.a. naar New York indertijd. Een krasse, zelfstandige vrouw ook met een duidelijke eigen mening. Ondanks dat ze een ‘alleengaande vrouw’ was, was ze niet eenzaam, ze organiseerde ook zelf haar eigen contacten. Ze deed dat vooral door het versturen van zelfgemaakt kaarten vaak met dubbele lagen op elkaar geplakt, zoals ook het leven zelf soms van die dubbele lagen bevat. Zo blijft het ook bij haar gissen naar de rol die die ene vriend nu precies in haar leven gespeeld heeft, maar we hoeven ook niet altijd alles te weten. Heerlijk zo’n geheim die ze nooit helemaal prijs heeft willen geven.

Bij haar afscheid legden we de nadruk op vooral twee aspecten: Esther en de groeten. Wat bij haar opviel was dat dikke boek over koningin Esther in de boekenkast. Een joodse vrouw die door een miss Perzië verkiezing koningin van Perzië werd en daardoor in staat was haar volk te redden van een dreigend antisemitisme. Iets dat we helaas vandaag ook steeds meer zien toenemen in de wereld. Misschien heeft Marietje zich gespiegeld aan die ene vrouw, die door haar rol en positie te aanvaarden als een plek die haar door God gegeven was en te benutten, in staat was haar volk te redden! Een enkele vrouw die op deze manier ingeschakeld werd in Gods plan met Zijn volk en de wereld. Ach Marietje was Esther natuurlijk niet en haar bediening leek een veel eenvoudigere. Juist in dat sturen van die kaarten kon ze persoonlijke groeten overbrengen, mensen bemoedigen en troosten of feliciteren met bepaalde gebeurtenissen.
Zo was ze op haar manier wat we tegenwoordig “influencer” zouden noemen. Vandaag de dag wordt er veel gesproken over de rol van influencers in de wereld: beïnvloeding van mensen via de media. Soms met politieke of commerciële bedoelingen. Je kunt zelfs media-aandacht kopen om jouw product of idee aan de man te brengen en zelfs de machthebbers van deze

eeuw proberen hun invloed via de sociale media te vergroten. In zekere zin was Marietje dat op haar manier, niet via de computer, Facebook of Instagram, maar door die prachtige zelfgemaakte kaarten met vriendelijke groeten, waar achter al die groeten ook de genade-groet van de Here Jezus zat. Je moest niet alleen de groeten van Marietje hebben maar ten diepste van haar Heer zelf.
In de Bijbel zien we ook de brieven van de apostel Paulus die eindigen met persoonlijke groeten. Ze lijken niet zo van grote waarde als je het afzet tegen de belangrijke geloof thema’s waar boekenkasten vol over geschreven zijn, concilies over gehouden, kerkelijke vergaderingen en twisten aan gewijd zijn. En dan eindigen die brieven steevast met groeten. Ze zijn eeuwenlang mee gekopieerd in alle Bijbels en zijn zeker niet van ondergeschikt belang! Ze doen er echt toe! Aan mensen met naam en toenaam genoemd, soms met een bemoediging, troost, aansporing of zelfs een vermaning, om op het goede spoor te blijven. De groeten in de Bijbel hebben iets in zich van een soort genadige verbinding, zelfs iets van een kus of omarming wat we tegenwoordig een “hug” noemen. In de zin: jij hoort er ook bij, ook voor jou is de liefde en de genade van de Here Jezus zichtbaar geworden en naar deze wereld gekomen. Geloof het maar!

Terwijl het sturen van vakantiekaarten en groeten wat lijkt af te nemen wil ik een van die groeten van de apostel Paulus uit Kolossenzen 4 graag met u delen. Het zijn als het ware “na de vakantie groeten” zou ik willen zeggen. Paulus spoort hier een zekere Archippus en ook ons! aan om de taak, die we van de Heer ontvangen hebben, ook te gaan doen! Ieder op zijn of haar eigen plaats. Doe de dingen die de Heer aan je gegeven heeft, groot of kleiner, ieder heeft wel wat van de Heer gekregen wat je in Zijn Koninkrijk en in de gemeente mag doen. Denk daar maar weer eens over na: welke opdracht heeft de Heer jou in handen en in je hart gelegd en dat mag je in vertrouwen gaan doen. Nee de Heer vraagt niet boven je kunnen ook niet aan ons als gemeente, maar doe wat je kunt doen, de taak die je van de Heer hebt ontvangen. Als goede influencers van het evangelie. Moge de Heer jouw persoonlijk en ons als gemeente en de wereld om ons heen ermee zegenen!
Genade zij met u!
Paul Prijt